Verkiezingsproject voor derde graad van SO Groenhove.

  • 13 februari 2020

Het verkiezingsproject van Secundair Onderwijs Groenhove lijkt een jaarlijkse traditie te worden voor de leerlingen van de derde graad. Ook dit jaar kwamen op 4 februari maar liefst 10 politici van de 7 grootste Vlaamse politieke partijen naar onze school, om uitleg te geven over wat hun partij doet en waarvoor ze staan. Ze stonden open voor vragen van de leerlingen en lichtten hun partijprogramma toe waar nodig. De leerlingen kregen vooraf een infosessie over de werking en het belang van verkiezingen in België. Vervolgens werd de opdracht uitgelegd die de leerlingen gedurende de voormiddag kregen. Per groep maakten ze een affiche waarop ze de partijstandpunten met elkaar vergeleken over een specifiek Vlaams beleidsthema. Met computers en de hulp van de bezoekende politici deden ze het nodige onderzoekswerk. Tegen het einde van de voormiddag had elke groep een overzichtelijke affiche op basis waarvan de andere leerlingen zich kunnen informeren over de partijstandpunten.

Volgende week is het dan zo ver: op woensdag 12 februari mogen ze naar de stembus… (wordt vervolgd)

(Noah Huyzentruyt)

 

 

De stemmen zijn geteld!

 

Verkiezingen

 

De stemmen zijn geteld!
Verkiezingen