1A

Eerste graad A-stroom

Heb je een getuigschrift lager onderwijs behaald dan kom je in 1A terecht. Naast het basislestijdenpakket dat gemeenschappelijk is voor alle leerlingen A-stroom in alle scholen én in elk onderwijsnet, kies je in het keuzegedeelte voor één of meerdere modules.

In het basispakket ligt het accent op een algemene en brede vorming waarbij je werkt aan sleutelcompetenties die te maken hebben met:

 • economische vorming
 • levensbeschouwelijke vorming
 • lichamelijke vorming
 • maatschappelijke en historische vorming
 • natuurwetenschappelijke en technische vorming
 • sociale vorming
 • talige vorming 
 • wiskundige vorming
 • culturele vorming
 • digitale geletterdheid
 • ...

Het basispakket vul je aan met een keuzegedeelte dat ruimte biedt voor differentiatie en dat verder bouwt op de algemene vorming. In het keuzegedeelte ligt de nadruk op verkennen, verdiepen en versterken. Je verkent en verdiept er in één of meerdere modules de sleutelcompetenties van de basisvorming en dat geheel volgens jouw interesses en talenten. Bovendien versterk je je competenties in het Nederlands in de Taalboosturen.

Benieuwd naar de combinaties die je bij ons op school kan maken? Bekijk dan zeker de lessentabellen. Er zijn heel wat mogelijkheden!