Buddy-leesproject

  • 11 maart 2019

In de loop van januari zijn de leerkrachten Nederlands gestart met een buddy-leesproject. Het doel is om de leesvaardigheid en het leesplezier bij de leerlingen te verhogen.


Na een brainstormsessie binnen de werkgroep talenbeleid, kwamen de leerkrachten op het idee om een leesproject op poten te zetten. Door vijfdejaars te laten samenwerken en te laten samen lezen met derdejaars, hopen ze dat leerlingen meer stilstaan bij de opbouw van een tekst en bij verschillende woordenschatstrategieën. Het leesniveau opkrikken bij de derdejaars is het belangrijkste doel. Als daarbij het leesplezier aangewakkerd wordt, is dit een meer dan geslaagde leescampagne!
 

buddy

buddy