Bezoek aan het Het Belgisch Instituut voor Lastechniek

  • 19 oktober 2018

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) is een onafhankelijk onderzoekscentrum op het gebied van verbindingstechnologieën en lasbaarheid van materialen.

Het BIL staat niet enkel in voor onderzoek maar ook voor het opleiden onder de Europese normering o.a. lascoördinator, lasinspecteur, lasspecialist, visuele inspectie, lasingenieurs en zo verder.

Na kennismaking en een drankje werd uitgelegd hoe het BIL werkt als onafhankelijk onderzoekscentrum.

Enkele doorgedreven vragen werden gesteld aan onze 7de jaars studenten Pijpfitten-Lassen-Monteren om hun kennis en interesse te toetsen.

Verder werd er stilgestaan bij de visuele inspectie van lasnaden, deze inspectie is één van de belangrijkste vaardigheden die een lasser moet kunnen toepassen.

Daarop volgde een case van een fietsenfabrikant, deze heeft namelijk een probleem met fietskaders die telkens op de zelfde plaats doorscheuren.

Na het oplossen van dit vraagstuk werd onze rondleiding verder gezet in het onderzoekcentrum van Ocas, waar we een lasrobot van 500 000€ aan het werk zagen. Deze was het lasproces onderpoederdek lassen aan het uitvoeren.

Nadien brachten we een bezoek aan de labo’s waar metallurgisch onderzoek wordt gedaan op nieuwe lastechnieken zoals frictie en heterogeen lassen. Dit staat voor een verbinding van 2 verschillende grondstoffen, iets wat we op school niet kunnen toepassen.

Deze unieke ervaring gaf een drie dimensionale kijk op hun reeds verworven kennis.

Wij danken het BIL en het Ocas onderzoekcentrum voor deze ervaring.