Uitstap Zoo Antwerpen (5 Haarzorg)

  • 10 oktober 2018

innen het thema ‘Denken over dieren’ in de lessen Project Algemene Vakken vertrokken de leerlingen samen met M. Vanneste en Mevr. Carette naar de Zoo van Antwerpen. Naast het bekijken van de vele dieren namen de leerlingen ook een kijkje achter de schermen van de Zoo. 
In de voormiddag waren de leerlingen in groepjes verdeeld waarbij ze konden kiezen tussen een maatschappelijke en culturele tour met als doel de uniciteit van de Zoo te laten ontdekken voor zichzelf. 
De natuurwetenschappelijke tour werd volbracht achter de schermen met als thema’s: de geschiedenis, het reilen en zeilen, uitleg over bepaalde dieren, anekdotes waaronder deze van Giraf Agir die zijn tong verloor en een handdoek die werd gevonden in de maag van een ijsbeer. 

Een interessante uitstap waarbij de leerlingen op het einde een mening vormen over het nut van de Zoo en of deze al dan niet moet worden gesloten.