Belgische Kust

kust_groepDe leerlingen van het eerste jaar verblijven in september drie dagen aan onze Belgische kust. Samenwerking, solidariteit en teamwork staan centraal in dit project. Eén van de voordelen is dat de leerlingen en de leerkrachten elkaar op een andere manier leren kennen. Samenleven - en zeker gedurende meerdere dagen en nachten - vergt een extra inspanning, eist begrip en verdraagzaamheid van alle betrokken partijen. Tijdens deze GWP komen ook de vakoverschrijdende eindtermen : burgerzin, sociale vaardigheden, milieueducatie en gezondheidseducatie meer dan eens aan bod. Deze GWP gaat door in de maand september. Aangezien de leerlingen van de 1A en 1B klassen uit verschillende basisscholen komen, is dit een ideaal moment om nieuwe vrienden te maken.