Humane Wetenschappen op bezoek in het Vlaams Parlement en het BELvue museum

  • 29 maart 2018

Op 15 maart zijn de leerlingen van het vierde en het zesde jaar Humane wetenschappen op dag uitstap geweest naar Brussel. Desondanks het weer niet top was maakten we er toch een leerrijke dag van. In de voormiddag werden we verwacht voor een workshop in het BELvue museum. Hier werd eerst onze kennis op de proef gesteld met een paar weetjes en informatie over de koning en de parlementen. Hierna begon de workshop pas echt en mochten we onze mening geven over de waarden die wij belangrijk vinden in onze samenleving. Dit werd gedaan aan de hand van kleine opdrachten in ‘politieke partijen’ van een zestal personen. Tot slot mochten we dan met deze partijen onderling een debat houden over onze standpunten en moesten we tot een compromis komen met alle partijen. Hierna volgde een middagpauze waarna we direct onze dag voortzetten met een bezoek aan het gebouw van het Vlaams parlement en het Vlaams parlement zelf. Hier kregen we een rondleiding van een gids die ons alles over het gebouw, het gebruik van het gebouw en de mensen die hier werken wist te vertellen. Hierbij hebben we de verschillende vergaderzalen ontdekt en hebben we deze ook kunnen bezichtigen, zo ook het Vlaams parlement. Dit zijn toch zaken waarvoor je niet elke dag de kans krijgt om ze te zien en in het echt veel indrukwekkender zijn dan op foto’s of afbeeldingen. Zeker het deel in het Vlaams parlement was leerrijk en een mooie ervaring om alles zo in detail te kunnen bezichtigen.  (Lorenzo Cornelis  - 6HUWE)

 

In de voormiddag zijn we naar het BELVue museum geweest. We hebben daar een workshop gedaan over de politiek. We werden willekeurig door de begeleider opgesplitst in groepjes. Eerst moesten we een kleine enquête invullen en aan de hand daarvan moesten we vijf thema's kiezen waar onze politieke partij mee bezig wou zijn. Daarna kozen we de naam en een slogan voor onze politieke partij. Daarna mochten we onze voorstellen naar voor brengen en erover debatteren. Dan mochten we een stad bouwen en elke partij mocht drie gebouwen in de stad plaatsen. Vervolgens gaf de begeleider ons de opdracht om onze keuze te beperken tot twee gebouwen, en werd gediscussieerd over welke twee gebouwen er in de stad mochten komen. Iedereen was tevreden met het voorstel van één partij, dus er werd niet overdreven veel gedebatteerd. In de namiddag hebben we het Vlaams Parlement bezocht. Eerst stonden we aan de oude loketten. De gids toonde ons het buizen systeem met luchtdruk. daarna gingen we naar “de schelp”, maar helaas was er daar een presentatie bezig dus we konden de ruimte niet van binnen zien. Van achter de deur zag het er wel mooi uit. Toen mochten we in de koepel (de vergaderzaal). Persoonlijk vond ik dit heel mooi. Daarna heeft de gids ons alle verdiepen getoond. Persoonlijk vond ik dat onze gids heel veel oog had voor de kunstwerken in het gebouw ze stond wel bij elk kunstwerkje even stil. Dan was de rondleiding gedaan. Ik vond het zeer vriendelijk van de mensen uit het parlement om ons een consummatie aan te bieden. Daarna moesten we helaas alweer naar huis. (Miel Taveirne – 4HUWE)