Gedichtendag 2018

  • 9 februari 2018

Naar aanleiding van Gedichtendag 2018 hebben alle leerlingen van de tweede graad in de lessen  Nederlands en PAV een stiftgedicht gemaakt. Een stiftgedicht is een klein, poëtisch tafereeltje. De bedoeling is om in een bestaand kranten- of tijdschriftartikel op zoek te gaan naar leuke woorden die een mooie, poëtische zin vormen.  De rest van het artikel wordt dan ‘weggestift’.

Alle gedichten kregen een plaatsje op het raam in de refter en elke leerling kon een keer stemmen op zijn of haar favoriete gedicht.  Het groepje met Miro Castelein (3ECWI), Kobe Vandevelde (3LAWI), Pepijn Vanderbrugghen (3LAWI) en Arnoud Douterlungne (3LAWI) kwam als winnaar uit de bus.