3de graad mechanica bezoekt de PipeTech Academy

  • 5 november 2018

PipeTech Academy is een opleidingscentrum waar de pijpfitter, flensmonteur en monteur industriële installaties zijn competenties kan komen inoefenen. Deze Academy is tot stand gekomen door de samenwerking van verschillende instanties die zich in het spectrum pijpfitten bevinden.

De eerste workshop was pijplassen en RVS plaat lassen met het TIG lasproces. Na een uitgebreide instructie werden de eerste stappen gezet in het oplassen van pijpleidingen. Dit is een vaardigheid die veel kennis en training nodig heeft.

Pijplassen wordt toegepast in koeltechniek, petrochemie, voedings- en farmaceutische industrie. De lassen moeten van zeer goede kwaliteit zijn want er kunnen geen fouten veroorloofd worden. Fotolassen is de term die in de volksmond wordt gebruikt, dit is een Röntgen foto nemen van de las waarop iedere onvolkomenheid te zien is.

Na de middagpauze werd de groep in 2 ingedeeld. De eerste opdracht was een aansluiting maken van een sprinklersysteem. Dit is een brandpreventiesysteem dat water sproeit bij brand. Daarop volgde een opdracht die hoog boven de grond werd uitgevoerd. De studenten beklommen een toren waar een routine onderhoud diende te gebeuren, namelijk het demonteren en vervangen van een leidingstuk. Met behulp van takels en spierkracht werd het 200kg zware onderdeel gedemonteerd en vervangen.

De studenten hebben nu een idee wat pijpfitten inhoud. Het is niet voor iedereen weggelegd maar voor diegenen die in deze branche starten is er 100% kans op werk. Niet te vergeten is dat een loon van een pijpfitter of lasser hoger ligt dan een gemiddelde arbeider!

Wij bedanken PipeTech voor deze ervaring!